zakłady róży luksemburg wa-wa zakłady róży luksemburg wa-wa ulica kolejowa poczta chmielna
iNNA wARSZAWA
zimowa starówka
zimowa warszawska starowka jeszcze raz
dworzec centralny WAWA
Mińsk MAz.
Cmentarz Żydowski
marzec 2010
Warszawa ul.Stalowa
listopad 2009
Warszawa Stadion
Oklice dworca PKP i PKS
ul. Prosta
sierpien 2008
Powstanie Warszawskie
ul. Brzeska
marzec 2008
Fabryka Traktorów URSUS
Warszawa
styczen 2008
FABRYKA
URZADZEŃ DRZWIGOWYCH
Mińsk Maz.
grudzien 2007
Fabryka Trzciny
grudzien 2007
Stadion X-lecia
Warszawa
07-11.2007
Zakłady Róży Luksemburg
Warszawa
06-11.2007
ul.Zabkowska
Warszawa
11.2007
 
ulica Łucka
Warszawa
ul. Kolejowa styczen
listopad 2007
Poczta na Chmielnej
wyburzanie
WAWA 2006
iNNA wARSZAWA
zimowa starówka
starówka
jeszcze jedno spojrzenie
dworzec centralny
WAWA 2006
 trasa siekierkowska
Warszawa
BUDOWA
                                                           Powrót